Srpen 2008

Keňa

31. srpna 2008 v 19:22 Afrika
Soubor:Flag of Kenya.svg
Soubor:Kenya coa.png
Keňská republika (svahilsky, anglicky: Kenya [ˈkɛnjə, ˈkiːnjə]) je přímořský stát ve východní Africe při pobřeží Indického oceánu. Sousedí na západě s Ugandou (933 km), na severozápadě s Súdánem (232 km), na severu s Etiopií (861 km), na východě se Somálskem (682 km) a na jihu s Tanzanií (769 km). Keňa je známá svými národními parky v savaně a velkou vůlí lákat zahraniční turisty. Země je prezidentskou republikou. Keňa je pojmenována po hoře Mount Kenya, která se nachází uprostřed státu. Zákonodárným sborem země je Národní shromáždění.

Topografie

Při pobřeží Indického oceánu a na východě se rozkládá rozsáhlá nížina, která se v severní části rozšiřuje daleko do vnitrozemí. U hranicích s Etiopií patří Keni kus Etiopské vysočiny. Na zbytku území jsou rozsáhlé plošiny a tam, kde jsou lávová pohoří, dosahují výšek až 2500 m.n.m. Náhorní plošina je rozdělena tektonickým příkopem Rift Valley s řadou malých jezer, které jsou součástí Velkých příkopových propadlin. Podél linie poklesů vystupují po obou stranách vulkanická pohoří, východně od příkopu ční nejvyšší vyhaslá sopka Kirinyaga, anglicky Mt. Kenya která měří 5199 metrů. Na západě na hranicích s Ugandou je hora Mt. Elgon a měří 4321 metrů. Keni také patří úpatí nejvyšší hory Afriky Kilimandžáro.
Soubor:Kenya Topography.png

Vodstvo

Říční síť je slabě rozvinutá, řeky jsou vodnaté jen v obdobích dešťů. Ty největší pramení na náhorní plošině a ústí do Indického oceánu. Sever a severovýchod má vysychající řeky. Největší africké jezero, Viktoriino jezero (Ukerewe) náleží Keni jen malou severovýchodní částí. Na severu je slané bezodtoké Rudolfovo jezero (Turkana). Nejdelší řekou je Tana a měří 708 km. Má 536 km dlouhé pobřeží. Voda tvoří 13 400 km² země, což je 2,3 % z celé rozlohy Keni.
Soubor:Victoria lake.JPG

Viktoriino jezero

Podnebí

Keňa je v rovníkovém a monzunovém pásmu. Na severu a severovýchodě jsou pouště a polopouště. U pobřeží je podnebí horké a vlhké. Období dešťů zde převládají v březnu, dubnu, květnu, listopadu a prosinci.
Soubor:Pt Thomson Batian Nelion Mt Kenya.JPG
Mount Kenya

Příroda

Soubor:Kenya countryside.jpg

Obyvatelstvo

Soubor:Kenyan man.jpg
Soubor:African safari route.jpg
Národní park Tsavo

Afrika-základní údaje

31. srpna 2008 v 19:12 Afrika
Soubor:Africa satellite orthographic.jpg
Afrika je třetím největším kontinentem. Má rozlohu 30 065 000 km², což představuje 20,3 % celkového povrchu souše na Zemi. Afrika má více než 960 miliónů obyvatel (2007), což je jedna osmina celkové populace Země.

Poloha a rozloha

Afrika je třetí největší světadíl. Jeho převážná část leží na východní polokouli. Její pozoruhodně pravidelný obrys ohraničuje plochu o rozloze 30 319 069 km². Afrika má málo ostrovů (největší Madagaskar) a poloostrovů (největší Somálský poloostrov). Africké břehy omývá Atlantský a Indický oceán, mnoho moří např. Středozemní moře, které odděluje Afriku od Evropy a zálivy jako nápadný Guinejský záliv.
Soubor:Topography of africa.jpg

Povrch

Afrika převážně leží na africké litosférické desce a menší východní část na somálské litosférické desce. Povrch obou desek se výrazně liší, na africké desce jsou převážně tabule obklopené pánvemi a na pohyblivější somálské desce je povrch hornatý s množstvím sopek (s nejvyšším horským masívem sopkou Kilimandžáro). Hranice mezi deskami tvoří středoafrická příkopová propadlina a v ní jezera Malawi a Tanganika.

Magie

31. srpna 2008 v 14:49
Magie jako taková je už od dávných dob zahalená tajemstvím a zdá se, že ovládat ji mohou jen vyvolení. Ale co je to vlastně magie? Pokud je to schopnost ovládat realitu (svět) kolem nás a zhmotňovat svá přání, pak je mágem úplně každý z nás.
V každém z nás jsou skryté obrovské síly - říká se, že mozek využíváme jen z 10 %. To, co dokáží velcí mistři magie, může v podstatě zvládnout každý člověk. Někdo se samozřejmě už narodí s talentem a nadáním pro magii (pokud ti nevadí myšlenka na minulé životy - tito nadaní lidé mohli už v minulém životě provozovat magii a teď si na to jen vzpomněli). V každém případě se vše dá naučit a s trochou snahy, vytrvalosti a nadšení může být i z tebe velký mág nebo čarodějka :-)
Když jsem napsala, že mágem je každý z nás, znamená to, že (často nevědomě) vytváříme všechno, co se kolem nás děje, co máme. Bohužel jsou z většiny lidí "černí mágové" a do svého života si přičarovávají nešťastné události, nedostatek peněz apod. Jak je to možné, rozeberu dále.
Samozřejmě si každý začínající mág (čarodějka) mohou nastudovat spoustu rituálů a kouzel. Já si však myslím, že je mnohem důležitější nejdřív pochopit, jak vůbec magie funguje. Potom budeš přesně vědět, proč nějaký rituál funguje, nebo naopak proč nefunguje.

Jak zhmotňovat svá přání a ovlivňovat svět kolem sebe

Myslím, že tahle oblast magie je pro každého nejdůležitější. Je sice skvělé např. astrálně cestovat, vyvolávat různé duchy apod., ale podle mého si každý z nás bude chtít pomocí magie nejdřív opatřit cennější věci (lásku, štěstí, splněná přání,…).
Tři nejdůležitější složky magie:
1) Myšlenka
2) Emoce (pocity)
3) Víra
Jednoduše řečeno: pokud přesně víš, co chceš, jsi z toho nadšená a věříš (opravdu), že se to uskuteční, pak máš vyhráno. Nic víc k magii nepotřebuješ :-)
Bohužel člověk je složitý tvor a neustále si v něčem odporuje, a proto se musí magii učit :-)
Teď to tedy rozeberu podrobněji.

Myšlenka

Naše myšlenky mají velikou moc. Jsou silou, která dává magii do pohybu. Cílem magie je zhmotňovat myšlenky (přání, plány, cíle,…).
Důležité heslo, které je nezbytné k úspěchu, je: "Vím, co chci!"
Dejme tomu, že si někdo přeje získat bohatství pomocí magie, dělá různé rituály a ono pořád nic. Pak ho jednou napadne zamyslet se nad svým přáním a sepsat si všechno, co si o tom myslí. A najednou na papíře stojí: Bez práce nejsou koláče. Nemůžu přece získat peníze jen tak, musím si je tvrdě vydělat. Tolik peněz si nezasloužím. Přinese to jen problémy, všichni mi budou závidět, okradou mě,… Tolik peněz mě určitě zkazí. Peníze jsou špatné, jsou kořenem všeho zla.
Není se co divit, že magie nefunguje, když má v hlavě tolik negativních myšlenek a přesvědčení. Ve skutečnosti peníze nechce.
Zásada číslo jedna tedy zní - pokud máš nějaké přání, cíl, který chceš pomocí magie zhmotnit, uskutečnit, nejdříve zjisti:
¨ Co přesně si přeješ (buď co nejvíc konkrétní)
Tedy ne pouze např. "přeji si lásku (partnera)", ale určit, jaký má být on a váš vztah.
¨ Co si o svém přání myslíš.
Nejlépe na papír sepsat všechno, co tě k tomu napadne. Je důležité zjistit, jaké myšlenky, názory a přesvědčení se skrývají v podvědomí.
Pokud budou obavy, strach, negativní názory nebo nerozhodnost převažovat, je nutné je nejdříve vyřešit a odstranit, jinak nebude fungovat sebelepší rituál (protože magie není v pomůckách a postupech, ale v tobě).

Emoce

Emoce (pocity) jsou motorem nebo palivem magie.
Čím víc nadšení cítíš, čím víc jsi pro věc zapálená, tím víc energie vzniká a tato energie k tobě přitahuje tvé přání.
Je známé, že když jsme do nějakého plánu zapálení, nezastaví nás žádné překážky.
Důležité pocity pro úspěch v magii jsou tedy: nadšení, motivace, radost.
Největší překážkou je strach.

Víra

Uvádím ji až na třetím místě, ale je velice důležitá, možná by patřila spíš na místo první :-)
Existují mistři, kteří dokážou ze vzduchu zhmotňovat předměty. Pokud bys měla 100% víru, že to je to možné a že to taky dokážeš, byla bys jednou z nich.
Jak už jsem psala, máme neomezené schopnosti, ale bohužel v ně nevěříme.
Víra znamená: "mám jistotu, že to vyjde" "dokážu to" "mám na to" apod.
Pro magii je tedy důležité:
věřit svým schopnostem
věřit, že je to možné
a často také věřit, že si to zasloužím
Takže žádné "doufám", ale "vím" :-)
Samozřejmě se to lehko řekne. Ale i víra se dá trénovat - například opakováním pozitivních vět a především rozvojem sebevědomí (důvěřovat sobě a svým schopnostem).
Někteří lidé využívají víru ve "vyšší síly" (Boha/Bohyni, anděly,…). To samozřejmě také funguje. Když někdo opravdu věří, že to např. Bůh zařídí, tak se tak stane (ať už to ve skutečnosti zařídil skutečně bůh, nebo jeho vlastní podvědomí).
Je ale dobré vědět, že tyto "vyšší síly" jsou všude, i v nás, ne někde mimo v nebi na obláčku :-)
Shrnutí:
3 hesla pro úspěšné kouzlení:
"Vím, co chci."
"Jsem pro to zapálená."
"Věřím, že se to uskuteční."

Proč se mi kouzla nedaří? Co brání úspěšné magii?

q Negativní myšlenky a přesvědčení
Už jsem o nich psala. Často se nám přání nechce splnit nebo rituály nevycházejí, protože o té věci, kterou chceme, přemýšlíme negativně.
Uvedu ještě nějaký příklad. Nějaká čarodějka bude provádět kouzla na lásku, bude chtít získat kluka, který se jí líbí. Nebude se jí ale dařit. To proto, že si ve skutečnosti třeba myslí něco jako:
No já vlastně nevím, jestli ho chci…sice se mi líbí, ale zase je takový a takový a dělá tohle a tohle…co když mě to s ním nebude bavit…stejně na opravdovou lásku nevěřím…kluci jsou potvory…ještě mi začne zahejbat…
Hodně negativních názorů získáváme od ostatních lidí, od rodičů (tzv. rodinná hesla), z médií atd. A často se nás drží plno let jako klíšťata, skrytě škodí a my o nich přitom ani nevíme.
Důležité je si je uvědomit, uznat, že jsou k ničemu a "přeprogramovat" si mozek na myšlenky, které nám budou pomáhat.
Obvykle se doporučuje opakovat si pozitivní věty, nejlépe ve stavu relaxace (výborné je to před spánkem, to na tom pak podvědomí pracuje celou noc). Hodně pomáhá představivost.
q Strach
Strach je veliká brzda magie. Pokud máš z věci, kterou chceš získat, strach, je velice pravděpodobné, že neuspěješ.
A taky pozor na opačný účinek. Často se stává, že si k sobě přitahuješ to, čeho se bojíš. Proč? Když si to rozebereš: Někdo se např. bojí, že ho srazí auto. Takže na to neustále myslí, přehrává si v mysli katastrofické scénáře, už se vidí v nemocnici. Kdykoliv na to pomyslí, cítí strach a nervozitu (silná emoce). A pak tomu postupně podvědomě začne věřit, že se to stane. Splnil všechny podmínky úspěšné magie, takže není divu, že se to uskuteční (na silnici je nervózní, nesoustředěný, přehlédne auto). Takhle praktikujeme černou magii sami na sobě :-(
Léčení strachu by možná vydalo na pár stránek :-)
Nejprve je dobré strach přijmout, přiznat si ho a prozkoumat - existuje speciální meditace, kdy si ho představíš před sebou, jak vypadá, a promluvíš si s ním. Pak ho pomocí představivosti a fantazie můžeš léčit (třeba mu posílat světlo, lásku,…).
Také to chce uvědomit si, kdy začínáš přehrávat ty katastrofické scénáře, stopnout to a pustit tam něco lepšího.
Další technika je přehnat strach do extrému, až se stane směšný (pokud jsi četla Harryho Pottera, tak je to pěkně popsané u toho kouzla na bubáka Ridiculus).
Pomáhá i technika, že se na ten pocit strachu soustředíš - jenom na něj - nepřemýšlíš okolo, jenom pozoruješ v těle ten pocit. Po chvíli zmizí.
Pro veliký strach a fóbie už je samozřejně vhodné použít nějakou terapii.
q Nedůvěra v sebe
Nedůvěra ve své schopnosti, ve svojí sílu také úspěšně sabotuje magické snahy.
Někdo může být talentovaný, nadaný, ale nevěří si a jeho schopnosti se pak nemůžou projevit.
Je důležité vědět, že magie vyžaduje i trénink, cvičení, pokusy a omyly…a trpělivost. Všechno nemusí jít hned. Může trvat nějakou dobu, než třeba odstraníš negativní myšlenky. Proto je hloupost cítit se hned neschopně po pár nezdařených pokusech.
Je tedy důležité pěstovat důvěru v sebe, své schopnosti, svoji intuici.
q Pocit, že si to nezasloužím
Tohle je také častá překážka pro ty, kteří se nemají moc rádi. Většinou sabotuje přání lásky nebo bohatství.
Tady je důležité pracovat na sebeúctě. Vůbec není sobecké mít se ráda na prvním místě. Pokud někdo nemá rád sám sebe, těžko bude schopný mít doopravdy rád i druhé.
Pozor také na negativní opačné přesvědčení "Zasloužím si to" - na sebetrestání. Tohle často přitahuje nešťastné události, neúspěch apod.

Techniky - co se hodí umět

Vizualizace (představivost)
Tohle je základní technika nejen pro magii. Využívá se široce v psychologii a podobných oborech.
Náš mozek nejlépe pracuje v obrazech, proto je účinné, když své myšlenky převedeš do obrazů. Čím víc fantazie, tím líp.
Když tedy v magii pracuješ na nějakém přání, je dobré si jeho vyplnění co nejživěji přestavovat. Zapojit do toho co nejvíc smyslů a pocitů. Představit si, že už danou věc máš - jak vypadá, co s ní děláš, jak se cítíš, co říkáš ty nebo ostatní,…
To celé je nejúčinnější provádět v relaxaci nebo, pokud už jsi o tom slyšela, ve stavu alfa. Stačí si pustit příjemnou hudbu, udělat atmosféru (svíčky, vůně atd.), uvolnit tělo i mysl (třeba počítat od 7 do 1 a představovat si u toho barvy duhy - od červené po fialovou) a pak si začít hrát s představivostí. Jak už jsem dříve psala, před spaním jsou podobné techniky obzvlášť účinné. Mozek na nich pracuje celou noc.
Důležité pro tyhle postupy (stejně jako pro pozitivní věty) je použít přítomnost - jako že už to máš nebo že už se to stalo. Ne "někdy v budoucnu budu mít" :-) To by si to taky mozek mohl vyložit jako nikdy.
Vizualizace nabízí veliké možnosti. Pomocí představivosti můžeš i léčit na dálku.
Pokud by tě to zajímalo víc, určitě doporučuji nastudovat si techniky ve stavu alfa (mozek se přeladí na pomalejší frekvenci a je mnohem schopnější a dokáže i neuvěřitelné věci :-) ). Známá je Silvova metoda. Dá se naučit i z knížky, ale z vlastní zkušenosti bych se přiklonila ke kurzu.

Rozvoj intuice

Rozhodně se vyplatí trénovat a zdokonalovat svoji intuici - vnitřní hlas. Pro magii (a nejen pro ni) je to neocenitelný nástroj.
Takovými zesilovači nebo anténami intuice jsou třeba karty, kyvadlo apod. Tyto nástroje pomáhají rozluštit, co nám vnitřní hlas chce říct - samy o sobě kouzelné nejsou. Ten, kdo má výborně vyvinutou intuici, je vlastně ani nepotřebuje, protože správné řešení nebo odpověď "ví" sám.

Čarodějnické procesy

31. srpna 2008 v 14:47
Upalování čarodějnic (a čarodějů) bývá často dobrým beranidlem proti Katolické církvi. Nicméně dánský historik a etnolog Gustav Hennigsen (protestant) vydal nedávno na toto téma obsáhlou publikaci, v níž přesvědčivě na prokázaných faktech dokazuje, že pravda je - jako obvykle v těchto věcech - poněkud jiná. Není ve svém postoji osamocen, už v sedmdesátých letech dospěli renomovaní američtí historikové Norman Cohn a Richard Kieckhefer (taktéž nekatolíci) ke stejnému závěru, který je dnes názorem stále většího poctu historiku.

Především je třeba odkázat do říše bájí tvrzení o 9 milionech obětí čarodějnických procesu v Evropě. Toto číslo pochází od francouzského osvícenského historika Lamothea, žijícího v době Velké francouzské revoluce a Napoleona, kdy se jak na běžícím pásu vymýšlely hrůzostrašné historky o inkvizici a jejích procesech (jako nedávno za komunistů), aniž byla možnost korigovat je solidním předložením faktu, neboť osvícenecká a liberální cenzura se vůbec nelišila od pozdější cenzury totalitních režimů 20. století. Na základe solidního výzkumu je nutno upřesnit počet obětí čarodějnických procesů 14. až 18. století na cca 50 tisíc. Před 14. stoletím čarodějnické procesy neexistovaly, nešlo tedy o "středověkou" pověru, ale o novověkou. Katolická církev ve středověku naopak velmi tvrdě vystupovala proti původem pohanské pověře o čarodějnicích. Už císař Karel Veliký ustanovil trest smrti pro každého, kdo by ji rozšiřoval. Ještě ve starověku církevní otcové, sv. Jan Zlatoústý, Cesarius z Arles a jiní bojovali ostrými slovy proti této pověře jakožto pozůstatku pohanství. Veliký papež středověku a obránce svobody Církve proti německému císaři Jindřichu IV. v 11. století, sv. Řehoř VII., pod trestem exkomunikace zakázal dánskému králi Haraldovi, aby zahájil proces proti ženám obviněným z "čarodějnictví", které prý zavinily sucho a morovou epidemii. Papež nabádá krále, aby raději hleděl "pokáním odvrátit Boží tresty a ne je ještě rozmnožovat nevinně prolitou krví".
Užívání čar a kouzel bylo přísně zakázáno už ve Starém zákoně. Církev ve starověku a středověku je také zakazovala, trestala je však pouze církevními tresty a odmítala zasahování světské moci do této záležitosti.

Teprve ve 14. století se zapojila do stíhání čarodějství také světská moc, docházelo k rozsudkům smrti, při nichž žel často církevní i světské instituce spolupracovaly, jak se to stalo v případe sv. Jany z Arku ), jejíž upálení na hranici nelze nazvat jinak než justiční vraždou. Vlna čarodějnických procesů vrcholí v letech 1550 - 1650, tedy nikoli ve středověku, ale v novověku. Přitom mezi katolickými a protestantskými zeměmi existovaly obrovské rozdíly. Henningsen cituje v této souvislosti Martina Luthera, který požaduje důslednější pronásledování čarodějnic. Zatímco v protestantské části Německa zemřelo na hranici pro údajné čarodějství 26 tisíc lidí, v katolickém Irsku pouze 4. V nejkatoličtějších regionech Evropy, v Itálii a na Pyrenejském poloostrově, proběhlo od 16. do 18. století více než 12 tisíc čarodějnických procesů, z toho jen 36 poprav, značná část souzených naopak vyšla s osvobozujícím rozsudkem. Poslední čarodějnice v Evropě byla popravena koncem 18. století ve švýcarském protestantském kantonu Glarus.

Historička Jenny Gibbonsová taktéž poukazuje na zavádějící informace, jako že by čarodějnické procesy organizovala církevní inkvizice. To vyplývá z nepřesného překladu latinského textu, že někdo byl "per inquisitionem" vyzkoušen, což nemusí znamenat hned inkvizici, nýbrž jenom to, že byl podroben soudu - a to lhostejno, jestli církevnímu nebo světskému (lat. inquire = vyhledávat, zkoumat, vyšetřovat). Dalším historickým mýtem je též, že teprve bezbožecké osvícenství skoncovalo s touto pověrou a upalováním nevinných obětí. Skutečnost je taková, že v 18. století, kdy osvícenství začínalo, byly už čarodějnické procesy na definitivním ústupu v celé Evropě. Hlavní zásluhu na postupné změně smýšlení v tomto směru má německý jezuita a duchovní básník Friedrich von Spee, který v první polovině 17. století s rizikem vlastního obvinění z čarodějství a upálení na hranici vyvolal v Německu proti této pohanské pověře a popravám nevinných lidí kampaň, kterou vedli zejména jeho řádoví spolubratři.
Procento popravených v poměru k počtu obyvatel různých evropských zemí
Stát
Počet obyvatel
Počet obětí
Počet %
Lichtenštejnsko
3 000
300
10
Švýcarsko
1 000 000
4000
0,4
Dánsko
570 000
1000
0,175
Norsko
400 000
500
0,125
Finsko
350 000
115
0,032
Nemecko
15 000 000
22 500
0,15
Anglie
4 000 000
1 000
0,025
Portugalsko
1 000 000
5
0,0005
Lotrinsko
400 000
2 700
0,675
Byli převážně obviňováni z toho,že:
1.uzavřeli smlouvu s ďáblem a zřekli se Boha své víry a křtu
2.byli ďáblem označeni na některé části těla, která byla znecitlivena
3.vyvolávali bouře a ostatní živly
4.byli na sabatu a dopouštěli se povícera bezbožností
Tak bylo zabito i mnoho nevinných lidí. Stačilo jedno obvinění někoho z vesnice a už bylo obtížné se hájit. Přitom to mohly být třeba jen ženy s dobrou znalostí léčitelství a bylinkářství.

Vlivy planet

31. srpna 2008 v 14:46
Následující tabulka ukazuje, v jakou hodinu má jaká planeta největší vliv, podle čehož si určíme k jakému rituálu či magické akci je tato doba vhodná.

6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
pondělíMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunce
úterýMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsíc
středaMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMars
čtvrtekJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkur
pátekVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiter
sobotaSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenuše
neděleSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturn


18:0019:0020:0021:0022:0023:0024:001:002:003:004:005:00
pondělíVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiter
úterýSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenuše
středaSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturn
čtvrtekMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunce
pátekMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsíc
sobotaMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMars
neděleJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkur
A nyní vypíšu jednotlivé planety, posvěcený den, čemu dávají sílu a jejich charakteristiky:
Měsíc - Luna
Příslušící den: Pondělí
Podporuje: Spánek a věštící sny, plodnost, klid, dává sílu věštbě
Barva: Bílá
Ovládá to, co nazýváme fyzickým světem a co hermetismus nazývá světem podměsíčním (sublunárním). Vše, co prochází na Zem, fluidy i duše prochází Lunou, a vše, co ze Země odchází tady prochází rovněž. Pro provádění světlých magických úkonů se doporučuje doba, kdy měsíc "dorůstá".
Mars
Příslušící den: Úterý
Barva: ohnivě červená
Podporuje: Odvaha, síla, ochrana, řešení konfliktů, odrážení kletby, tělesná žádostivost
Mart ztělesňuje boha války, prudkého, násilného, odvážného a energického. Jeho vlivu využíváme k magickým činům. Dny a hodiny jemu posvěcené jsou výhodné např. k výrobě pentaklů.
Merkur
Příslušící den: Středa
Podporuje: Duševní síly, intuice, dává moudrost a věštění
Barva: Duhová, různé barvy vedle sebe (jiná varianta: fialová)
Merkur je symbolem mládí, životnosti a pohyblivosti, nestálost.
Jupiter
Příslušící den: Čtvrtek
Podporuje: Peníze, úspěch, štěstí, věci právní, úspěch ve studiu, kariéra, dlouhodobé cesty a pobyty
Barva: kovově modrá
Jupiter symbolizuje vyrovnanost a klid, harmonizaci a dynamizaci vůle člověka, naopak od zbrklého Merkura.
Venuše
Příslušící den: Pátek
Podporuje: Láska, partnerství, věrnost, krása a mládí
Barva: zelená
Symbolizuje ženské mládí - svůdnost, ale zároveň i nebezpečí. Bohyně lásky. Vládne nad milenkou, kdežto cudná Diana, Luna, vládne nad matkou.
Saturn
Příslušící den: Sobota
Podporuje: Vymítání zlých mocností, moudrost, rozvážnost, ochrana před zloději, psychické nemoci
Barva: Olova, kovově černá
Stařec, člověk smutný, ale velmi zkušený. Saturn je planeta drahá černým mágům, stejně jako ubývající Luna.
Slunce
Příslušící den: Neděle
Podporuje: Ochrana, uzdravení, právní záležitosti, věci související se zákonem, štěstí
Barva: zlatožlutá
Slunce je otcem, univerzálním ploditelem v našem světě, proto je i jeho vliv na magii značný.

Čarodějná místa

31. srpna 2008 v 14:46
JESKYNĚ :
Čarodějnice je považovaly za vchod do podsvětí a místa,kde jsou démoni a bohové. Proto se tu často konaly různé rituály!
STARÉ HRADY A ZŘÍCENINY :
Vyzařují sílu, která tu přetrvala z dávných věků. Často se na těchto místech také objevují různí duchové, jako třeba Bílá paní nebo duch Perty z Rožmberka!
HŘBITOVY :
Tak tady je to jasný, na hřbitovech se odehrálo už spoustu tajemných záhad, které ještě nikdy nikdo nevysvětlil. Osudy pochovaných se tu hromadí do různých sil a duchy se to tu jen hemží.
VIKLANY :
Jde o kameny postavené na špičce, které stojí osaměle na volném prostranství. Nikdo neví, kde se tam objevily a většinou kolem nich senzibilové měří veliké množství energie!
KLÁŠTERY A POUTNÍ MÍSTA :
Podobně jako u hradů, i tady dýchá tajemství minulosti a objevují se zde duchové zemřelých mnichů !

Čarodějky

31. srpna 2008 v 14:45
Jak podle tebe vypadá čarodějka?Určitě nějaká stará ošklivá baba, s bradavicí na nose mumlající různá zlá kouzla...Hmm, realita je trošku jiná!
Již v dobách dávno minulých byly tyto ženy léčitelky, porodní báby, bylinkářky, šamanky a kněžny.Oddávaly, uklidňovaly spory a samozřejmě čarovaly,Oblékali se do volné dlouhé košile z bílého plátna s červeným pentagramem v oblasti žaludku.K výbavě patří i dlouhý plášť s kapucí.Spodní prádlo není žádné a když jo, musí být čistě bílé.
Jinak víra v čáry a magii je ta nejstarší na světě!Její kořeny sahají v Evropě až do 5. století, kdy naši předci museli žít v souladu s přírodou aby vůbec přežily.Tak vznikla spiritistika, která se projevovala různými rituály a symboly.Položila tak základy čarodějnictví.řídila se pohyby slunce, měsíce a hvězd, střídáním ročních období, smrtí a životem.Centrem víry byly ženy, jejich vědění o porodu a sexualita.Rituály většinou prováděly moudré ženy, které se vyznaly v léčitelství a byly považovány za věštkyně.Od roku 1000 začala církev proti těmto ženám bojovat.
Měla strach z jejich síly.Byly pronásledovány a upalovány na hranicích.Procesy a čarodějnicemi v Evropě skončily až v roce 1793.V Africe a Indii je ještě dneska víra v čarodějnice a magii velmi rozšířená.
Nejstarší profese první čarodějnice na světě prý byla Aradia, dcera Diany a boha slunce Lucifera.Kromě dobrých duchů vládli našim předkům i duchové s horší povahou.Řekové měli hroznou kouzelnici Hekaté, vládkyni podsvětí, nebo Kirké, čarodějnici, která z přátel Odyssea vykouzlila prasata.
Rozeznáváme tři druhy čarodějek:
BÍLÁ:To byly ženy, které uměly probudit lásku, odvrátit uřknutí a poradit,.Používaly kořínky, bylinky a modlitby.
ČERNÁ:Uměly uřknout a uhranout a předpovídat budoucnost pomocí kouzel, zaříkávání a odporných lektvarů.Prý na sebe uměly brát zvířecí podobu, v noci vycházely ven a vraždily děti i dospělé.
SATANISTICKÁ:Tyhle byly přímo ve spojení s démony, létaly na sabat a tam prováděly různé zvrácené rituály, tře a milování s ďáblem

Měsíc a planety

31. srpna 2008 v 14:43

Měsíce rozdělené do čtyř základních skupin

ZEMSKÉ MĚSÍCE - Býk, Panna, Kozoroh
tato znamení jsou spíše materiálně založena, mají ráda stabilitu a bezpečí.
OHNIVÉ MĚSÍCE - Beran, Lev, Střelec
tato znamení jsou impulzivní, jdou rázně za svým cílem, ale také jsou velkými optimisty. V tomto období můžete zahájit změny.
VZDUŠNÉ MĚSÍCE - Blíženci, Váhy, Vodnář
tato znamení jsou rozvážná, objektivní. V tomto období je podpora komunikace, psaní, také je vhodné na cestování.
VODNÍ MĚSÍCE - Ryby, Štír, Rak
tato znamení jsou emocionální a snadno zranitelná. Toto období je vhodné při touze po lásce, plodnosti, vnímavosti.

POVAHA ÚPLŇKU

Beran - energie, odvaha, průbojnost, boj, ale také zlost. Je to vhodný čas pro uskutečnění smělých plánů. Buďte odvážná a průbojná.
Býk - láska, domov, peníze plodnost, čarujte s penězi, majetkem, ale také na plodnost.
Blíženci - komunikace, kontakty, psaní, nápady. Odstranění nesvárů a starých problémů.
Rak - Plačtivost, přílišná vnímavost, přichází čas na touhu po lásce, domovu, plodnosti. Čarujte na lásku, plodnost, rodinu. Provádějte kouzla na odpuzení zla, také rituály na očištění.
Lev - sláva, sobeckost, krása, štěstí, čarujte na velké tvořivé projekty.
Panna - klid, síla, je vhodná doba na uklidňující a očistné obřady. Zmírňuje nemoce.
Váhy - šance zářit a oslňovat, při čarování se zbavujte všeho co vás vnitřně svazuje.
Štír - odvážnost, touha po odplatě, vášen, láska, čarujte na strach a zranitelnost, je vhodná doba pro milostnou magii.
Střelec - cestování, při rituálech můžete odstranit své problémy, konflikty, malichernost, podlost.
Kozoroh - kariéra, postavení, šetření peněz, čarujte na nové plány a odhazujte zmařená díla.
Vodnář - nápady, pochopení, čarujte na přátele, pochopení přátel, vhodné na urovnání sporů.
Ryby - láska, snění, city, touha, láska k lidem, přecitlivělost, zranitelnost, věnujte se magii plně, ale nečarujte na praktické věci. Chraňte lásku, vztahy mezi lidmi, život na zemi.
Sluneční znamení
Znamení úplňku
Beran
Váhy
Býk
Štír
Blíženci
Střelec
Rak
Kozoroh
Lev
Vodnář
Panna
Ryby
Váhy
Beran
Štír
Býk
Střelec
Blíženci
Kozoroh
Rak
Vodnář
Lev
Ryby
Panna

Dny v týdnu a jejich vztah k planetám

Neděle - den Slunce, čaruje se na sílu, přátelství, kariéru, úspěch, štěstí, peníze
Pondělí - den Měsíce, čaruje se na plodnost, city, rodinné vztahy, změna
Úterý - den Marsu, čaruje se na bojovnost, kuráž, odvahu, vášnivost
Středa - den Merkuru, čaruje se na navazování kontaktů, cestování, rozum
Čtvrtek - den Jupitera, čaruje se na peníze, prestiž, uznání, úspěch, blahobyt
Pátek - den Venuše, čaruje se na lásku, vztahy, manželství, krásu, umění, radost
Sobota - den Saturna, čaruje se uzavírání smluv, praktičnost, smrt, čas, stabilita

Magický kruh

31. srpna 2008 v 14:42

Magický kruh

Je základní a nenahraditelnou ochranou při rituálech. Čarodějnice/ mág se jím chrání před agresí a útokem negativních sil.
Kruh by měl být tak velký, abyste se v něm mohl/a pohybovat , nebo abyste se do něj vešli i se svými pomocníky (pokud nějaké máte). Kruh vymezuje chráněný prostor pro vaši činnost. Čím více osob se účastní rituálu, tím větší musí být. Kruh se vymezuje z jednoho či více kruhů. Maluje se či vyznačuje křídou, uhlem, magickým mečem, hůlkou, posvěcenou šňůrou, kameny, provazem , tarotovými kartami, solí, trávou, houbami,....... V magii se správně zhotovený kruh stává neviditelnou hranicí působící v našem i ve světech jiných.
Než začnete kruh vykreslovat přesvědčte se, jestli máte pomůcky, které budete potřebovat připravené. Když je kruh jednou vyznačen není dobré tuto hranici překračovat, dokud rituál neskončí a živly nejsou propuštěny.
K tomu, aby byl kruh dobře vytvořen musí se soustředěně vizualizovat a zaměřovat svou vnitřní energii. Začíná se na východě, nástroj se drží v dominantní ruce (ruka, kterou píšete). Míříte svou pomůckou nebo prstem (pokud ještě nemáte hůlku nebo rituální nůž) k zemi nebo k podlaze a přitom si představujete prudký modrobílý plamen, který šlehá z hrotu. Tímto plamenem kreslíte kruh ve směru hodinových ručiček a na konci, tedy opět na východě, ho trochu přetáhnete. Mnohem důležitější než dokonalý tvar je to, abyste viděli, svým vnitřním viděním kolem sebe hranici vykreslenou plamenem.
Symboly, svíčky, které zastupují čtyři živly, jsou umístěny uvnitř kruhu do světových stran. Každý živel v jeho čtvrtině uvítejte.. Když magický rituál skončíte, nejprve propustíte všechny živly stejným způsobem tak, jako jste je přivolali, jen pozměníte volám za propouštím nebo vyzývám mocnosti za propuštím mocnosti a děkuji odejděte.
Když magický úkon skončíte, přesekněte kruh zpětným pohybem meče nebo dýky po části obvodu (proti směru hodinových ručiček). Plamen ihned zhasne.

Vytvoření magického kruhu

1. Nejprve si zajistěte, že vás nebude nikdo vyrušovat.
2. Připravte si obřadní předměty, které budete na rituál potřebovat, symboly, byliny, např, čarujete-li na finance, dáte na oltář drobné peníze, čarujete li na lásku dáte na oltář mušli a růžový křemen a vše co si myslíte, že souvisí s láskou,....
3. Oltář si dáte do prostřed rituální oblasti - musí být směrovaný na východ. Postavíte se směrem k východu vezmete rituální nůž nebo hůlku do ruky a začnete (můžete kreslit i prstem , opisovat kruh ve směru hodinových ručiček. Představujte si stříbromodrý plamen, jak šlehá z hůlky či nože (prstu - ukazováčku) do země. Na východě zase skončíte, ale kruh trochu přetáhnete
Pak zapálíte oltářní svíci a kadidlo vezmete svíčku, jdete směrem
K východu, zapálíte východní svíci a přivítáte živel vzduch - Volám Vzduch, který přináší změnu.
Přejdete na jih zapálíte jižní svíci a přivítáte oheň se slovy : Volám Oheň, který rozžíhá vše dobré.!
Pak jdete směrem k západu a zapálíte svíci a přivoláte živel se slovy: Volám Vodu, která očišťuje!
Pak přejdete na sever a zapálíte severní svíci a řeknete: Volám Zemi, která mi dává stabilitu a nové začátky !
Pomozte mi!!!
Pak můžete meditovat nebo vykonávat kouzlo, ..... říci zaříkadlo,
Když jste hotovi musíte dát oběti živlům, poděkovat jim a propustit je.
To uděláte stejným způsobem, jako jste je přivolal/a a dodáte Propuštím tě a děkuji!

Vytvoření magického kruhu II. z keltské magie

1. najít místo na rituál ( kde nebudete po dobu rituálu rušeni)
2.shromáždit potřebné pomůcky k rituálu ( bylinky, svíčky, ........)
Na oltář připravit kalich s vodou, misku se solí, někdy také misku na úlitbu bohům, pentagram, meč nebo rituální nůž, hůlku, kaditelnici, se zapaleným uhlím ( možno použít vonnou kvalitní tyčinku), jednu nebo dvě oltářní svíčky, čtyři svíčky pro živly.
Všechny druhy vůní a kadidel působí na lidskou mysl a podvědomí, nejlépe je pálit kadidla na dřevěném uhlí .
3.V keltské magii se používají pro čtyři živly tyto svíčky: červená - východ, bílá - jih, šedá - západ, černá sever.
Wicca používá : žlutá - východ, červená - jih, modrá - západ, zelená - sever. (Ale pokuď vám některá z barev chybí jako náhrada může být použita bílá svíčka)
4. Oltář umístěte do prostřed, abyste stáli směrem k východu.
5. Do své dominantní ruky vezměte magickou nůž a začněte na východě
Představujte si plamen, jak šlehá z hrotu nože nebo hůlky. Zaměřte ho na podlahu. Od východu se pohybujte po směru hodinových ručiček a vyznačujte magickou hranici. Až budete na východě končit, nezapoměňte linii o něco přetáhnout.
(Při vyznačování kruhu můžete místo hůlky použít rituální nůž (athame), nebo ukazováček dominantní ruky.)
6. Zatímco budete kruh vykreslovat, říkejte:
Tento kruh čarovný zasvěcuji dávným bohům.
Nechť se zjeví a požehnají svému dítěti.
7. Přistupte k oltáři, tváří k východu. Pozdvihněte nůž nebo hůlku na pozdrav a říkejte
Stojím v čase, jenž časem není,
na místě, jež místem není,
v den, jenž dnem není.
Stojím na prahu světů,
před závojem, jenž mysteria halí.
Na této pouti magické,
kéž mi bohové dávní pomáhají a mne ochraňují.
8.Kalich s vodou postavte na pentagram. Držte nad ním nůž a říkete:
Velká Matko, přijmi tuto vodu
do služeb svých a požehnej jí.
nechť mi vždy vodu z kotlíku znovuzrození připomíná.
9.Držte dýku nad solí a říkejte:
Velká Matko, přijmi tento dar země
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť mi vždy zemi požehnanou,
její přemnohé podoby a tvory připomíná.
10.Nasypte trochu soli do vody a zdvihněte kalich do výšky a říkejte:
Velká Matko, vzdávám ti čest!
11.Začněte na východě, pohybujte se po směru hodinových ručiček, a rozstřikujte kapky osolené vody podél kruhu. Pak opět postavte kalich na oltář. Potom
12. Držte nůž nad zapálenou kaditelnicí a říkejte:
Velký otče, přijmi tento oheň
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť mi vždy posvátný oheň,
jenž se ve tvaru každé bytosti odráž připomíná.
13. Držte nůž nad kuřidlem a říkejte:
Velký Otče, přijmi tento vzduch
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť vždy naslouchám hlasu větrů duchovního světa,
jenž mi slova bohů dávných přinášejí
.
14.Položte trochu kuřidla na rozpálené dřevěné uhlí.
Vezměte kadidelnici dokněte se jí pentagramu, potom ji zdvihněte do výšky a říkejte : Velký Otče, vzdávám ti čest!
Po směru hodinových ručiček obejděte s kadidelnicí kruh (začněte a skončíte na východě). Pak ji postavte opět na oltář.
15.Vstupte do východní čtvrtiny kruhu. Rozsviťte - (Keltská magie/ wicca)
červenou (žlutou) svíčku a pozdvihněte k pozdravu ruku s nožem, mečem či hůlkou a říkejte:

Vyzývám vás, mocnosti Vzduchu
abyste byly obřadu přítomny a
střežily tento kruh.
16.Rozsviťte bílou (červenou) svíčku v jižní čtvrtině a pozdravte živel:
Vyzývám vás, mocnosti Ohně
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežily tento kruh.
17.Přejděte na západ. Rozsviťte šedou (modrou) svíčku a pozdvihněte ruku na pozdrav:
Vyzývám vás mocnosti Vody,
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežily tento kruh.
18. Skončíte tím, že přejdete na sever, rozsvítíte černou ( zelenou) svíčku a pozdravíte živel:
Vyzývám vás mocnosti Země
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežili tento kruh.
19.Vraťte se k oltáři uprostřed a postavte se čelem k východu. Zdvihněte paže na pozdrav:
Tento kruh mocný
mne vůkol chrání
Jak tu stojím
na světů rozhraní.
20.Poté se připravíte na vlastní rituál, magický obřad , vyslovení přání, prosby,...
21.Když jste hotovi, podržte ruku nebo nůž nad oltářem a říkejte:
Mocí bohů dávných poutám všechny sály kruhu, každé zrnko prachu
do tohoto kouzla
Tak se staň!!!

Jak začít čarovat

31. srpna 2008 v 14:41
Chcete ovládat magické síly? Když se začtete do čarodějnických knih, zjistíte, že zdánlivě nadpřirozené věci mají často velmi skutečný základ v podobě soustředění či disciplíny. Magie však může ublížit. Vašim nepřátelům, ale i vám.

O kolik jednodušší život bych měla, kdybych uměla čarovat..., povzdechne si tu a tam téměř každá žena. Bazaar vám ukáže, že to není nemožné. Pomůžeme vám naučit se ovládnout základy magie. Je ovšem nutné okamžitě zapomenout na všechny "čarodějnické" filmy. Ovládnout magické síly je trochu složitější, než se vám předvádí na stříbrném plátně.

Základní požadavky
1. Než začnete vzývat temné síly, uvědomte si, že stejně jako v životě, tak i v magii platí: Čiňte dobro a dobro se vám vrátí, pácháte-li zlo, zlo vás potká, ale jeho výše bude trojnásobná. A také: Dělej všechno, co jen chceš, pokud to neškodí někomu jinému.

2. Než se začnete cvičit v magických rituálech, zapamatujte si, že není dobré lenošit a ani číst v posteli. Vodorovná poloha oslabuje vaši vůli a sílu. Labužnictví a obžerství je nejnižší z hříchů a je v přímém odporu s možností zasvětit se do hlubších tajů magie. Ani vegeta-riánství není dobré, zmenšuje bojovnost.

3. I když jste stokrát slyšela o síle půlnoci, pamatujte si, že k čarování je nejvhodnější hodina předcházející západu slunce. V tu chvíli jsou magické síly každého člověka nejsilnější a mají největší možnosti.

Důležité pomůcky

4. Pokud chcete vykonávat magické obřady, potřebujete místo, které bude jen vaše. Pokud si můžete dovolit celou místnost, je nejvhodnější nabarvit stěny světových stran na svou barvu - severu náleží zelená, východ je žlutý, jih červený a západu sluší modrá barva.

5. Vytvořte si magický oltář. Měl by to být stolek, na kterém budete provádět svůj rituál. Pamatujte si, že na něm nesmí být nic ze železa, žádné šrouby, hřebíky, celý by měl být ze dřeva.

6. Magický oltář musí alespoň v průběhu rituálu stát v kruhu. Kruh nakreslete dostatečně velký křídou na podlahu (můžete ho vysypat moukou nebo popelem, ale není to moc praktické z hlediska úklidu). Síla kruhu vás ochrání před negativními vnějšími vlivy. Kruh vymezuje vaše území, ale zároveň znásobuje vaši magickou energii. Pokud chcete ještě zvýšit jeho účinnost, postavte na jeho obvodu čtyři nezapálené svíce, každou na jednu světovou stranu.

Kouzelný plamen svíčky

7. I když nebudete mít svůj magický meč a pohár s vínem, rozhodně potřebujete na oltář svíčku. Dejte pozor, abyste vybrala kvalitní svíčku s dobrým knotem. Jestliže nepřipravujete nějaké speciální kouzlo, je nejvhodnější vybrat bílou barvu, která je neutrální. Pokud používáte svíčky jiné barvy, pamatujte na jejich speciální vliv na jednotlivé oblasti svého života. (Viz tabulka na konci textu.)

Svíčkové kouzlo Pokud chcete k sobě někoho připoutat, zapalte červenou svíčku, abyste v sobě nalezli zalíbení a přitahovali se z důvodů, které máte na mysli. Následným zapálením zlaté nebo žluté svým kouzlem toho člověka k sobě připoutáte a získáte jeho důvěru. Kouzelné formule, které budete pronášet, musí být stejně jako vaše úmysly čisté.

"Loutka" ve vašich rukou
8. Pamatujte si, že jakmile znáte něčí jméno, znamená to, že nad tím člověkem získáváte určitou moc. Pokud se vám to nezdá, využijte jméno při kouzlech s figurkou osoby, kterou chcete k sobě připoutat nebo vyléčit.
Figurka nebo "loutka" je asi nejstarší pomůckou při magických rituálech, které člověk prováděl. Už pravěcí lidé vyráběli hliněné figurky zvířat a ty zabíjeli, aby měli úspěch při lovu. Proslýchá se, že mnoho vojevůdců vyhrálo své války díky magickým figurkám.
"Loutky" se vyrábějí z vosku, hlíny a nebo hadrů. (Zahráváte si víc, než můžete zvládnout, když vyrobíte figurku z ukradené kostelní svíce, hřbitovní hlíny nebo černé rubášové látky.) My si ukážeme sílu "loutkového" kouzla na jednom z nejznámějších rituálů.

Jak ho k sobě přitáhnete

Pokud si chcete nějakého muže získat nebo udržet, připravte dvě loutky. (Z hadrů stačí vystřihnout přibližný tvar těla, vycpat loutku tajemnou směsí bylinek a sešít.) Jedna loutka jste vy a druhá váš ideální partner. Pamatujte si, že kouzlo je silné a většinou bude znamenat vztah na celý život, proto si ho dobře rozmyslete. Obě loutky položte na oltář s delším kouskem červené stužky. V rámci rituálu, kdy budete pronášet své prosby, obě loutky k sobě přivažte červenou stužkou. Po skončení je svázané zabalte do bíle látky a uložte někam, kde nebudou nikdy rozvázány. Ale pozor nepohřbívejte je! "Loutku" lze použít i k léčení, kdy hadrovou panenku vycpete bylinkami.
Pokud používáte figurku voskovou, stačí jí bylinu dát do rukou. S "loutkami" se dají provádět i zlá kouzla, ale pokud vás to napadlo, vraťte se k prvnímu bodu.

Úskalí a nebezpečí
9. Myslete na to, že už v roce 1331 křesťanský právník Bartolomeus Sossoferrata rozhodl, že čarodějnice by měly být vystaveny těm nejstrašnějším mukám a musí být upalovány zaživa.
10. Možná se vám zdá černá magie mnohem přitažlivější než bílá. Ale pozor: Její vyznavači prý musí líbat černému kocouru konečník, jako důkaz oddanosti pánu Temnot.

Čarodějnický rok

31. srpna 2008 v 14:39
Obrazek
Samain
dnes se mu říká Halloween, znamenal konec roku. Nový rok začínal západem slunce 31. října. Tento obřad byl znám jako noc předků nebo slavnost smrti. Protože v tuto noc je závoj, který dělí náš a astrální svět nejtenčí, je považována za nejlepší dobu pro divinaci (věštění podle božích znamení, jimiž jsou různé přírodní jevy, např.let ptáků sen, věštění s pomocí pomůcek). Slavnosti se konají na památku zesnulých předků a jako stvrzení pokračujícího života. Je to čas na řešení problémů, zbavení se strarých myšlenek a vlivů. Koná se buď 31. října nebo za prvního úplňku ve znamení štíra (24.10. - 22. 11.)
Zimní slunovrat
připadá na 21. prosince. Je to období smrti a znovuzrození boha Slunce. Dny jsou nejkratší, slunce je na nejnižším bodu své dráhy. Úplněk po Vánocích je považován za magicky nejúčinnější v celém roce. Tento obřad je slavností - světla, s tolika svíčkami na oltáři nebo kolem něj, kolik je jen možné, aby bylo uvítáno dítě slunce.
Imbolic
1. únor nebo první úplněk ve znamení vodnáře (21. 1. - 20. 2.), je čas očisty a novorozených jehňat. Název " Imbolic" pochází se slova "oimelc" neboli ovčí mléko. Je to slavnost Panny jakožto příprava na růst a obrodu.
Jarní rovnodennost
21.března je období, kdy je světlo a tma v rovnováze, ale světlo sílí.
Beltane
noc z 30, dubna na 1. května. Je to především svátek plodnosti, s přírodními kouzly a obětinami planým stromům, divokým zvířatům a živlům. Moc elfů a skřítků roste a svého vrcholu dosáhne za letního slunovratu. Čas pro velkou magii, příhodný pro veškerou divinaci ( věštění) a pro zakládání lesních nebo zahradních svatyní. Touto dobou by měli být odměňováni strážci domů.
Letní slunovrat
21. června je čas, kdy den trvá nejdéle. Slunce stojí nejvýše, než začne klesat do tmy. je známo,že byliny sbírané tento den mají mimořádnou magickou moc. V noci se hojném počtu objevují elfové a skřítci.
Lugnasad
1. srpen nebo první úplněk ve znamení Lva (23.7. - 23.8.). Je to svátek předežňový, bod obratu v roce Matky Země. Sbírají se poslední byliny. Je to svátek na počest sňatku boha Luga s Matkou Zemí.
Podzimní rovnodennost
21. září byla dobou pro odpočinek po práci, pro dokončení sklizně. Den a noc je opětv rovnováze s tím, že tmy přibývá. Byly vykonávány všechny přípravy pro temné období i konec roku a opět se blíží Samain.

Inkvizice

31. srpna 2008 v 14:38
Kladivo na čarodějnice, a počátky stíhání
Jako velký začátek honu na čarodějnice odstartovalo vydání pověstné buly Summis desiderantes affectibus roku 1484 papežem Innocencem VIII. V této bule byl kanonicky vymezen pojem čarodějnictví a na základě jí se také vše odehrávalo. Podle ní tedy znamenalo čarodejnictví jev výrazné hereze (pozn.: hereze = tzv. bludařství, církevně vzato názor křesťana odporující jednomu nebo více dogmatům tehdejší společnosti, /dogma = přesně definovaná církevní "pravda"/).
Poté byla roku 1487 vydána dominikána (H. Institoris aj. Sprenger) pověstná kniha Malleus maleficarum, u nás známá pod názvem "Kladivo na čarodějnice", jenž byla velice podrobným rozdělením předcházející buly, stojí v ní, kterak, jak a podle čeho se mohou podezřelé osoby stíhat a zapomenuty nebyly ani soudní procesy s nimi. Netřeba připomínat, že tato kniha vznikla za přispění zvrhlé lidské fantasie, podobně jako plno dalších, podzěji vydaných. Touto knihou se hájili inkvizitoři snad ve všech zemích, jelikož ji považovali za svou "bibli". Z Kladiva na čarodějnice byly poté odvozovány další knihy (např. Guaccio z r. 1608 aj.). Vzorem pro tuto nechvalně známou knihu byl spis Directorium inquisitorum z roku 1376 sepsaná dominikánem N. Eymericem z Gerony.
Byla ustanovena hlavní instituce, jakési centrum inkvizitorů a inkvizice samotné. Říkala si "svatá inkvizice", ustanovená byla už roku 1231 papežem Řehořem IX. Její cíl byl jasný - pronásledovat a trestat tzv. hereticy, neboli kacíře, a její "právo" bylo takřka neomezené, inkvizitoři si přivlastnili doslova právo nad životy ostatních a co hůř, občas byly i uznáváni jako jediná pravda Boží. "Svatá inkvizice" se zpočátku zaměřovala hlavně na vyhlazování kacířských sekt, a byla ustanovena celkově k obraně víry, takže tím pádem nevzbuzovala nedůvěru u občanů. Ta se stejně časem obrátila proti nim. Oběti končily většinou na hranici.
Inkvizice byla poprvé zrušena Napoleonem I až roku 1808, ale o 6 let později ji papež Pius VII ve Francii znovu zavedl. V Čechách byla inkvizice zavedena už roku 1318.
Hlavním důvodem zatýkání bylo tzv. "crimen magiae", neboli zločin magie, kde se předpokládalo, že čarodějnice na základě magických praktik škodily všeobecně ostatním lidem. Jako východiskem zde bylo bráno v úvahu to, že je člověk za pomoci černomagických praktik schopen spojit se s ďáblem, který mu slouží do vypršení paktu. Paktem nazýváme smlouvu mezi oběma stranami. Čarodějnictví a pakt s ďáblem podle všeho patřili neodlučitelně k sobě, a proto se také podle toho jednalo. Zřetel byla brána mimojiné i na některé výroky z bible - např. "Čarodějnice neponecháš na živu" atd, což ještě více utužovalo potřebu se jich zbavovat a vneslo to do podvědomí lidí mnohdy nesprávný obrázek o dané věci.
Už samotné popírání faktu, že čarodějnice existují vedlo k podezření. Kdo se například nechal veřejně slyšet, že popírá to, na čem inkvizice stavěla, už byl v jejích očích pokládán za někoho, kdo jí chce škodit a tudíž za někoho, kdo se čarodějnictví věnuje a snaží se to za těmito výroky skrýt. Boj za správnou věc nenabíral konce.
Boj proti čarodějnicím a kacířům
Mezi první, kteří proti čarodějnictví vystupovali, byl již roku 900 Canon Episcopi, který prohlašoval, že biskupové mají dbát na to, aby jejich věřící nebyli ohrožování temnými silami a nabádal je samotné k boji proti nim bojovali, většinou formou oddanosti církvi. /Což na první pohled trošku bije do očí, aspoň z mého pohledu /.
Čarodějnictví bylo spojováno především s ženami. Někdy se čarodějnicím říkalo strigy.ní za účelem přiznání
Nejprve bylo nucené přiznání samotnou církví zakázáno, ovšem zandlouho se prosadil názor - když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Všeobecně inkvizice prohlašovala, že člověk, je-li mučen, v bolestech nedokáže lhát. Tento názor samozřejmě podporovali, neboť se oběti většinou přiznaly, ….. logicky, i když s tím, kvůli čemu jsou mučeny neměly nic společného.
Než toto přišlo a všeobecně bylo mučení za účelem přiznání povolené, tak se to obešlo tzv. ordáliemi. V praxi to znamenalo, že Bůh sám měl posoudit a rozhodnout, zda obžalovaný má s ďáblem něco společného. Tak například - žena obviněná z čarodějnictví byla tedy svázána a položena na vodu. Pokud klesla ke dnu a utopila se, ptoom byla nevinná. Pokud zůstala plavat na hladině (věřilo se totiž, že voda nepřijme nic duchovně nečistého), vylovili ji a šli rovnou ke hranici, kde ji upálili.
Protože byla biskupská církev jako taková v boji proti kacířům nedůsledná, byla pravomoc inkviziční papežem Innocencem IV r. 1248 zčásti přenesena na dominikány, kteří se v boji s tzv. temnými silami osvědčili. Roku 1252 byla inkvizice dominikánům předána docela.
Jak to probíhalo…
Zpočátku byl boj formou aktivního hledání kacířů. Pověřený inkvizitor svolal určitý počet lidí a oznámil jim, aby mu v rozmezí 6-12ti dnů přinesli informace o tom, kde se kdo vyskytuje a co kdo dělá. Tedy byly pověření lidé posláni do terénu a hledali a špehovali.
Byla ovšem také vyhlášena tzv. "lhůta omilostnění", kde do 40ti dnů byly lidé sami vyzváni, aby se daní kacíři dobrovolně přihlásili a zřekli se svých hříchů. Po uplynutí této doby byli kacíři souzeni. Přiznání se obvykle docházelo mučením (neboli torturou). Užívalo se při tom nejrůznějších pomůcek - skřipců, palečnic, "španělských bot", pálení ohněm, nalévání vody do úst (později přešla voda v roztavené olovo), zavěšování viníků za ruce se zátěží atd…………toto všechno záviselo už na fantasii samotných inkvizitorů. Mučení samotné předepsal Innocenc IV a papež Kliment IV ho potvrdil.
Mučení se mohlo opakovat jen třikrát, ale to bylo obcházeno tím, že mohlo trvat neomezeně dlouho a mohlo být přerušováno. Tedy inkvizitoři sami neřekly, že se končí, ale že se mučení odkládá na neurčito. Museli být na místě nejméně dva svědci, obažalovaný neměl právo znát jejich jména, kteří vše dosvědčovali (samozřejmě zde hrálo logicky velkou roli úplatkářství).
Další metodou usvědčování bylo samotné udávání mezi jednotlivými čarodějnicemi, tedy že jedna řekla, že tu druhou viděla na sabatu. Po přiznání šli oběti ihned k upálení (podle svých hříchů na pomalém nebo prudkém ohni). odezření….
Podezřelá byla například osoba, která nechodila pravidelně do kostela, nebo naopak, chodil-li tam dotyčný až příliš pravidelně - už i to bylo podezřelé, dále byla (beze srandy) podezřelá starší žena, která žila sama a měla doma pověstného černého kocoura, a tak dál. Opravdu takovýchto "znaků" byla spousta. Mnohdykrát končili na hranici i sami inkvizitoři - jelikož byli udáni. ůběh přiznání….
Celkově když byla oběť přivedena před inkvizici a měla se doznat, vypadalo to následovně - nejprve byla zastrašována ukázkou mučících nástrojů. Pokud se nepřiznala, bylo jí domlouváno, a pokud se ani tehdy nepřiznala, nastalo samotné mučení. Co je zajímavé - během mučení nepadaly žádné slovní narážky a dokonce to i vypadalo, že je oběti samotné inkvizice líto. Během mučení jí bylo předčítáno z bible a obvykle vlídným hlasem kněze domlouváno./dle mého to mělo psychologický podtext/.
Téměř všichni mučení se přiznali ke všemu, co od nich inkvizitoři chtěli slyšet. Obvyklé bylo i to, že se na těle dotyčného hledlo nějakých podezřelých znamének, bylo za pomoci bodátek vyhledáváno necitlivé místo, protože se věřilo, že právě z tohoto podezřelého místa je vysávána krev nějakým démonem. Takovýmto místům se říkalo všeobecně "ďábelské pečeti".
Mnohdy byly nabádány samotné děti k tomu, aby šli a udávaly, neboť se všeobecně věřilo, že dítě nedokáže lhát. Pokud tedy nějaké dítě na někoho ukázalo (na popud svých rodičů většinou), daná osoba měla pramalou šanci na svou obhajobu.
Další zajíavostí bylo například to, že pokud byla oběť zproštěna obvinění (vykoupila se, nebo i jinak), ještě to neznamenalo, že inkvizičnímu procesu unikla - daný člověk totiž musel každý den chodit "od snídaně do oběda a od oběda do večeře" k vratům inkvizičích domů, a tam musel vždy celý den stát, a čekat, kdyby náhodou proti němu bylo nalezeno nějaké obvinění. Dále byl propuštěný nabádán, aby v případě, že bude mít sebemenší černé myšlenky, se šel hned udat… /jak nelogické /.
Hlavním proviněním bylo tzv. rouhání, neboli zříkání se Boha samotného.
U nás probíhalo nejvíce procesů v Losinách na Šumpersku za aktivní účasti vyšetřovatele J.F.Bobliga, který toto rozšiřoval převážně kvůli své ziskuchtivosti, a připravil o život celou stovku nevinných lidí, mimojiné i šumperského děkana a kněze.

Čarodějnictví ve středověku

31. srpna 2008 v 14:38
Vesnické čáry, magie, kacířství a satanismus zrodily víru v čarodějnice. Během asi 250 let, počínaje 15. stol. bylo po celé Evropě posláno na smrt pro čarodějnictví odhadem 150 000 - 200 000 lidí.
Někteří byli zaživa upáleni na hranici, někteří oběšeni, jiní oběšeni a poté upáleni. Jistě nemusím podotýkat, že většina údajných čarodějnic se během procesů pod silným nátlakem a mučením doznala ke všemu, z čeho byly obviněny. Před trestem za čarodějnictví - většinou smrtí neuchránila ani dobrá pověst, vysoké postavení, či majetek.
Všude se věřilo, že lidoví kouzelníci dokáží za pomocí okultních nauk uškodit nebo prospět. Bílá magie - kombinace psychologie a farmakologie - dokázala chránit lidi, dobytek, úrodu… Černá magie, neboli maleficium mohla přivodit nemoc, smrt, vyvolat bouře…
Nezanedbatelnou roli v mnoha případech hrála touha po majetku, nebo chuť zbavit se manželky, rodičů, či dětí.
Klíčovým důkazem pro usvědčení obviněné čarodějnice bylo objevení znaménka. Říkalo se mu také "ďáblovo znaménko", protože to byl údajně způsob, jímž si Satan označil své následovníky (z toho to znaménka měli údajně sát krev ďábelští pomocníci). Podezřelá byla jakákoli bulka, deformace, depigmentace, kousnutí od blechy, jizva, bradavice, mateřské znaménko. Ve Španělsku mělo být znaménko u levého oka, v Anglii na prstu a ve střední Evropě mělo být, zejména u žen na intimních partiích těla, které tak byly podrobeny všetečným pohlídkám
Horliví lovci čarodějnic prohlíželi těla obviněných a znaménka zkoušeli tak, že do nich vpichovali dlouhý špendlík. Nepřítomnost bolesti, či tryskající krve byla dostatečným důkazem. Někteří vyšetřovatelé však používali výsuvné jehly, které měli do kůže pronikat jen na oko, protože jehla vklouzla zpět do rukojeti.
Mezi nejvýznamnější procesy bezesporu patřili procesy v: Chelmsford Assizes r.1566

Historie a filozofie čarodějnictví

31. srpna 2008 v 14:37
Než se dostaneme k tomu,čím čarodějnictví opravdu je, možná bychom se měli poohlédnout zpět,čím bylo.Čarodějnice by si měly uvědomovat své kořeny.Měly by vědět,jak a proč docházelo k jejich pronádledování, kde a kdy se znovu objevily. Zminulosti se můžeme naučit mnohému. Je pravda, že řadě z nás se hostorie zdá suchá a nudná, ale historie čarodějnictví taková zdaleka není! Je velmi živá a plná vzrušení
O historii čarodějnictví byla napsáná spousta knih. Velká většina trpí nedostatky,ale několik nedávno vydaných knoh vypráví tento příběh přesně ....tedy jak jen lze posoudit. Zesnulá dr.Margaret Murrayová studovala čarodějnictví až k jeho začátkůpm před 25 000lety v době kamenné. Viděla je jako víceméně nepřerušenou linii probíhající až do dneška a jako plně organizované náboženství existují v Západní Evropě celá staletí před příchodem křesťanství. Mezi vědci jsou v poslední době velké spory o opodstatnění tvrzení Murrayové. Předložila však několik hmatatelnách důkatů a mnoho materiálu nutícího k zamyšlení. Její teorie pravděpodobného vývoje vztahu náboženství a magie ( spíš než čarodějnictví ) jsou stále uznávané.

Runa čarodějů

31. srpna 2008 v 14:37
Při slavnostních účelech je vhodné zpívat či recitovat tzv. "Runu čarodějů". Osobně si myslím, že by bylo vhodnější používat např. název "Píseň čarodějů", neboť runa je magický symbol, nikoliv píseň. Uvedená slova zpívá celý sbor.
Temná noci, jasná luno,
vládcové čtyř stran.
Zazni, mocná runo,
voláme vás k nám.
Nechť země, voda, vzduch a oheň,
proutek, pentakl i meč
začnou plnit moji vůli,
nechť vyslyší moji řeč.
Šňůry, důtky, vůně, nůž,
všechna meče síla,
nechť probudí se k životu
a dají se do díla.
Královno nebes,
královno pekel,
rohatý lovče noci,
naplňte magicky vůli mou,
to vkládám teď do vaší moci.
Při silách země a moře,
při moci slunce i luny,
nechť zrnka vůle mé vyklíčí
vyřčením této runy.
Eko, eko, Azarak,
Eko, eko, Zamilak,
Eko, eko, Karnajna,
Eko, eko, Aradia.

Pojmy

31. srpna 2008 v 14:34
akáša
Duchovní éter, pátý okultní a všudypřítomný živel, jenž zahrnuje ostatní čtyři živly - zemi, vzduch, oheň a vodu, které z něj vycházejí.

Čarodějnictví

31. srpna 2008 v 14:34
Čarodějnictví je životním stylem a zároveň je i náboženstvím. Nemusí nutně znamenat, že pokud jsi čarodějnice a vyznáváš Umění, tak jsi Wiccan/ka! Čarodějnictví je velmi starým náboženstvím, prý existuje téměř 6000 let. Obsahuje v sobě monoteistické (věří v Jednotný životní princip) a pohanské (uznává dva základní aspekty božství: Boha a Bohyně) prvky. Pro moderní nábožensky založené ženy je Umění velmi vítaným východiskem.
Čarodějnice pomocí svých rituálů pracují s neviditelným světem, aby pozitivně ovlivnili sami sebe a svět kolem nás. Pokud máte zvláštní schopnosti: např. umíte astrálně cestovat či ovládáte telepatii, ještě to neznamená, že jste čaroděj nebo čarodějka.
Často se objevují otázky : "Jak jste přišla k čarodějnictví?" "Co je pro to třeba udělat?". Z mnoha nich je cítit přání zvládnout ty "tajemné síly" a být schopný manipulovat s okolím. Podstata čarodějnictví v tom opravdu není. Nedá se to dost dobře popsat, je to jen určitý a naléhavý pocit, že máte pokračovat v učení. Vlastně jsem byla vždy blízko toho, co dělám.
K základním tradicím patří úcta k přírodě, dříve hlavně s důrazem na plodnost, dnes spíše na ochranu životního prostředí. Čarodějnictví nemá žádného vůdce či zakladatele. Vyvíjí se přirozeně s potřebami člověka.
Čarodějnictví není rovněž o image. Můžete klidně všude hodit v černém hábitu, nosit pentagram, barvit si vlasy a výrazně se malovat. Budete sice nápadní a možná trochu nahánět hrůzu … jenže co je uvnitř té skořápky? Skutečná víra a přesvědčení anebo jen potřeba dodat si jistotu, a utvořit kolem sebe opar tajemná?

Roxy-pásky

31. srpna 2008 v 8:38 Roxy
QS ROXY BIG HEART
QS ROXY BIG HEART
pásek ROXY Big heart