Magický kruh

31. srpna 2008 v 14:42

Magický kruh

Je základní a nenahraditelnou ochranou při rituálech. Čarodějnice/ mág se jím chrání před agresí a útokem negativních sil.
Kruh by měl být tak velký, abyste se v něm mohl/a pohybovat , nebo abyste se do něj vešli i se svými pomocníky (pokud nějaké máte). Kruh vymezuje chráněný prostor pro vaši činnost. Čím více osob se účastní rituálu, tím větší musí být. Kruh se vymezuje z jednoho či více kruhů. Maluje se či vyznačuje křídou, uhlem, magickým mečem, hůlkou, posvěcenou šňůrou, kameny, provazem , tarotovými kartami, solí, trávou, houbami,....... V magii se správně zhotovený kruh stává neviditelnou hranicí působící v našem i ve světech jiných.
Než začnete kruh vykreslovat přesvědčte se, jestli máte pomůcky, které budete potřebovat připravené. Když je kruh jednou vyznačen není dobré tuto hranici překračovat, dokud rituál neskončí a živly nejsou propuštěny.
K tomu, aby byl kruh dobře vytvořen musí se soustředěně vizualizovat a zaměřovat svou vnitřní energii. Začíná se na východě, nástroj se drží v dominantní ruce (ruka, kterou píšete). Míříte svou pomůckou nebo prstem (pokud ještě nemáte hůlku nebo rituální nůž) k zemi nebo k podlaze a přitom si představujete prudký modrobílý plamen, který šlehá z hrotu. Tímto plamenem kreslíte kruh ve směru hodinových ručiček a na konci, tedy opět na východě, ho trochu přetáhnete. Mnohem důležitější než dokonalý tvar je to, abyste viděli, svým vnitřním viděním kolem sebe hranici vykreslenou plamenem.
Symboly, svíčky, které zastupují čtyři živly, jsou umístěny uvnitř kruhu do světových stran. Každý živel v jeho čtvrtině uvítejte.. Když magický rituál skončíte, nejprve propustíte všechny živly stejným způsobem tak, jako jste je přivolali, jen pozměníte volám za propouštím nebo vyzývám mocnosti za propuštím mocnosti a děkuji odejděte.
Když magický úkon skončíte, přesekněte kruh zpětným pohybem meče nebo dýky po části obvodu (proti směru hodinových ručiček). Plamen ihned zhasne.

Vytvoření magického kruhu

1. Nejprve si zajistěte, že vás nebude nikdo vyrušovat.
2. Připravte si obřadní předměty, které budete na rituál potřebovat, symboly, byliny, např, čarujete-li na finance, dáte na oltář drobné peníze, čarujete li na lásku dáte na oltář mušli a růžový křemen a vše co si myslíte, že souvisí s láskou,....
3. Oltář si dáte do prostřed rituální oblasti - musí být směrovaný na východ. Postavíte se směrem k východu vezmete rituální nůž nebo hůlku do ruky a začnete (můžete kreslit i prstem , opisovat kruh ve směru hodinových ručiček. Představujte si stříbromodrý plamen, jak šlehá z hůlky či nože (prstu - ukazováčku) do země. Na východě zase skončíte, ale kruh trochu přetáhnete
Pak zapálíte oltářní svíci a kadidlo vezmete svíčku, jdete směrem
K východu, zapálíte východní svíci a přivítáte živel vzduch - Volám Vzduch, který přináší změnu.
Přejdete na jih zapálíte jižní svíci a přivítáte oheň se slovy : Volám Oheň, který rozžíhá vše dobré.!
Pak jdete směrem k západu a zapálíte svíci a přivoláte živel se slovy: Volám Vodu, která očišťuje!
Pak přejdete na sever a zapálíte severní svíci a řeknete: Volám Zemi, která mi dává stabilitu a nové začátky !
Pomozte mi!!!
Pak můžete meditovat nebo vykonávat kouzlo, ..... říci zaříkadlo,
Když jste hotovi musíte dát oběti živlům, poděkovat jim a propustit je.
To uděláte stejným způsobem, jako jste je přivolal/a a dodáte Propuštím tě a děkuji!

Vytvoření magického kruhu II. z keltské magie

1. najít místo na rituál ( kde nebudete po dobu rituálu rušeni)
2.shromáždit potřebné pomůcky k rituálu ( bylinky, svíčky, ........)
Na oltář připravit kalich s vodou, misku se solí, někdy také misku na úlitbu bohům, pentagram, meč nebo rituální nůž, hůlku, kaditelnici, se zapaleným uhlím ( možno použít vonnou kvalitní tyčinku), jednu nebo dvě oltářní svíčky, čtyři svíčky pro živly.
Všechny druhy vůní a kadidel působí na lidskou mysl a podvědomí, nejlépe je pálit kadidla na dřevěném uhlí .
3.V keltské magii se používají pro čtyři živly tyto svíčky: červená - východ, bílá - jih, šedá - západ, černá sever.
Wicca používá : žlutá - východ, červená - jih, modrá - západ, zelená - sever. (Ale pokuď vám některá z barev chybí jako náhrada může být použita bílá svíčka)
4. Oltář umístěte do prostřed, abyste stáli směrem k východu.
5. Do své dominantní ruky vezměte magickou nůž a začněte na východě
Představujte si plamen, jak šlehá z hrotu nože nebo hůlky. Zaměřte ho na podlahu. Od východu se pohybujte po směru hodinových ručiček a vyznačujte magickou hranici. Až budete na východě končit, nezapoměňte linii o něco přetáhnout.
(Při vyznačování kruhu můžete místo hůlky použít rituální nůž (athame), nebo ukazováček dominantní ruky.)
6. Zatímco budete kruh vykreslovat, říkejte:
Tento kruh čarovný zasvěcuji dávným bohům.
Nechť se zjeví a požehnají svému dítěti.
7. Přistupte k oltáři, tváří k východu. Pozdvihněte nůž nebo hůlku na pozdrav a říkejte
Stojím v čase, jenž časem není,
na místě, jež místem není,
v den, jenž dnem není.
Stojím na prahu světů,
před závojem, jenž mysteria halí.
Na této pouti magické,
kéž mi bohové dávní pomáhají a mne ochraňují.
8.Kalich s vodou postavte na pentagram. Držte nad ním nůž a říkete:
Velká Matko, přijmi tuto vodu
do služeb svých a požehnej jí.
nechť mi vždy vodu z kotlíku znovuzrození připomíná.
9.Držte dýku nad solí a říkejte:
Velká Matko, přijmi tento dar země
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť mi vždy zemi požehnanou,
její přemnohé podoby a tvory připomíná.
10.Nasypte trochu soli do vody a zdvihněte kalich do výšky a říkejte:
Velká Matko, vzdávám ti čest!
11.Začněte na východě, pohybujte se po směru hodinových ručiček, a rozstřikujte kapky osolené vody podél kruhu. Pak opět postavte kalich na oltář. Potom
12. Držte nůž nad zapálenou kaditelnicí a říkejte:
Velký otče, přijmi tento oheň
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť mi vždy posvátný oheň,
jenž se ve tvaru každé bytosti odráž připomíná.
13. Držte nůž nad kuřidlem a říkejte:
Velký Otče, přijmi tento vzduch
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť vždy naslouchám hlasu větrů duchovního světa,
jenž mi slova bohů dávných přinášejí
.
14.Položte trochu kuřidla na rozpálené dřevěné uhlí.
Vezměte kadidelnici dokněte se jí pentagramu, potom ji zdvihněte do výšky a říkejte : Velký Otče, vzdávám ti čest!
Po směru hodinových ručiček obejděte s kadidelnicí kruh (začněte a skončíte na východě). Pak ji postavte opět na oltář.
15.Vstupte do východní čtvrtiny kruhu. Rozsviťte - (Keltská magie/ wicca)
červenou (žlutou) svíčku a pozdvihněte k pozdravu ruku s nožem, mečem či hůlkou a říkejte:

Vyzývám vás, mocnosti Vzduchu
abyste byly obřadu přítomny a
střežily tento kruh.
16.Rozsviťte bílou (červenou) svíčku v jižní čtvrtině a pozdravte živel:
Vyzývám vás, mocnosti Ohně
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežily tento kruh.
17.Přejděte na západ. Rozsviťte šedou (modrou) svíčku a pozdvihněte ruku na pozdrav:
Vyzývám vás mocnosti Vody,
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežily tento kruh.
18. Skončíte tím, že přejdete na sever, rozsvítíte černou ( zelenou) svíčku a pozdravíte živel:
Vyzývám vás mocnosti Země
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežili tento kruh.
19.Vraťte se k oltáři uprostřed a postavte se čelem k východu. Zdvihněte paže na pozdrav:
Tento kruh mocný
mne vůkol chrání
Jak tu stojím
na světů rozhraní.
20.Poté se připravíte na vlastní rituál, magický obřad , vyslovení přání, prosby,...
21.Když jste hotovi, podržte ruku nebo nůž nad oltářem a říkejte:
Mocí bohů dávných poutám všechny sály kruhu, každé zrnko prachu
do tohoto kouzla
Tak se staň!!!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama